Trening Hastighet - Smittevern tiltak

Trening Hastighet - Smittevern tiltak

Publisert av Hanne Elisabeth Lindgren den 27.04.20.

TRENING BIL

Viktig info som hver enkelt må sette seg inn i før ankomst:

 • Det oppfordres til at det ikke er med mer enn 1 person i tillegg til fører. Det oppfordres også at familie og venner av utøver ikke er tilstede under treningen.

 • Det er ikke åpent for publikum.

 • Registrering av førere skjer ved fremvisning av gyldig lisens og medlemskap til treningsansvarlig. OBS: Ta skjermbilde av medlemskap og lisenser og lagre på telefon. Dette pga dårlig dekning på området.

 • Betaling skjer kun ved bruk av vipps til nr: 557442.

 • Treningsavgift

  • For medlemmer: Senior kr 150,- og Junior kr 50,-

  • Ikke medlemmer: Senior kr 200,- og Junior kr 100,-

 • Engangslisens:

  • Innsjekk fyller ut all informasjon på lisensen.

  • Betaling skal skje via Vipps til nr: 557442.

  • Som melding merkes denne med NMKAH, samt gyldig lisensnr.

 • Parkering i depot med minimum 2 meters avstand mellom kjøretøy

 • Det er ikke tillatt å låne bort utstyr, verktøy eller liknende.

 • Kiosk er stengt pga smittefare

 • Området med utekrakker og bord vil være avsperret

 • Toalett holdes åpent og rengjøres med jevne mellomrom i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet.

 • Ved evt skade/uhell:

  • Engangshansker, masker/munnbind og visir (forutsatt tilgang på dette), skal ligge tilgjengelig i depot.

 • Treningstider Bil:

  • Tirsdager, kl. 18 – 21, med forutsetning at det er interesse for dette. Melding publiseres på klubbens Facebook side.

  • Rallybiler kan også kjøre trening, men uten kartleser

  • Det vil også være mulighet for trening på utvalgte lørdager.