Vårt hovedanlegg er Eksismoa Motorpark på Bjørkelangen.