MX / Enduro – smittevern tiltak

MX / Enduro – smittevern tiltak

Publisert av Bård Edmund Westbye den 14.04.20.

Viktig info som hver enkelt må sette seg inn i før ankomst!

* Treningsavgifter. Vakter på vaktliste, eller deres familiemedlemmer trener vederlagsfritt. For alle andre medlemmer gjelder vanlige treningsavgifter for 2020. 100,- for voksne og 50,- for barn. For 2020 vil ikke klubben utstede årskort.
* Betaling skjer kun ved bruk av vipps
* Kiosken er stengt grunnet smittefare!
* Det vil til enhver tid være en hovedansvarlig vedr smittevern på banens område
* Banekjøring blir organisert i grupper på maks fem personer som kjører ut puljevis og disponerer banen 15 minutter om gangen.
* For å begrense potensielle skader på mx banen, er store hopp, skadeutsatte partier etc. sperret med sjikaner eller alternative spor.
* Alle oppfordres til å vise ekstra aktsomhet i anlegget, og vise ansvar.
* Forbikjøring skal skje med trygg avstand sideveis - kjør til side hvis noen kommer i høyere fart bak
* Anlegget vil håndtere max 30 førere, som vil deles i grupper à 5 personer av kjørere på samme nivå.
* Parkering i depot med minimum 3 meters avstand mellom kjøretøy.
* Vi oppfordrer til å ikke ta på sykler, bytte verktøy eller annet utstyr, herunder også kjøreutstyr.
* Registrering av førere, skjer ved fremvisning av lisens og medlemsskap til aktivitetsleder, på oppfordring om dette. Det vil nå kun være aktivitetsleder som loggfører førerne, og ingen skal derfor skrive seg inn.
* Området med utekrakker og bord samt garderober vil være avsperret (sperrebånd)
* Toalett holdes åpent og renholdes med jevne mellomrom i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet og NIF.
* Ved ev skade/uhell:
- Engangshansker, masker og visir (forutsatt tilgang på dette) skal ligge tilgjengelig i depot.

* Enduro-bane forbeholdes de mest erfarne kjørerne, her slippes kjørere ut med lenger avstand (min 30 sek.)

!! Løypevakter vil observere og umiddelbart bortvise førere fra banen som ikke overholder retningslinjer !!

Klubben vil jobbe aktivt for å begrense smitte i hele anlegget, samt til enhver tid forsøke å unngå skader som kan belaste helsevesenet i disse krevende tider. Vi forventer at alle medlemmer er med på denne dugnadsinnsatsen, slik at vi raskerst kan som samfunn komme tilbake til en normal hverdag.

Dere har selv ansvar for å gjøre dere kjent med retningslinjene!

(Mandag 18-21 KUN klubbens lisensierte førere - veiledning)
Onsdag 18-21
Søndag 13-17

På vegne av klubben, samt gruppestyret i MC, Bård Westbye, grenleder.


info-smittevern-tilltak.pdf