Informasjon vedrørende Korona-situasjon

Publisert av Per Egil Moseby den 14.04.20. Oppdatert 26.04.21.

På grunn av Korona-situasjonen, og etter krav fra myndigheter & forbund, er vi pålagt å utsette samtlige arrangement frem til den 15. juni 2020. Dette gjelder dermed:

  • Bilcross i Moa den 21. mai 2020
  • Rally NM den 6. juni 2020
  • MX Østlandscup motocross den 13-14 juni 2020

Disse arrangementene er inntil videre utsatt på ubestemt tid. Følg med for videre informasjon fra de ulike grenene.

Et lyspunkt i disse vanskelige tider, er at vi kan åpne for trening for mindre grupper i vårt anlegg på Eksismoa. Forutsatt at strenge restriksjoner blir etterfulgt i forhold til smittevern (se egen informasjon for de ulike grener).