Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Publisert av Stine Elisabeth Wangen den 12.02.24.

Innkalling til årsmøte i NMK Aurskog-Høland

Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Aurskog-Høland

Årsmøtet avholdes 14.03.2024 kl. 19:00 i BSF Klubbhus, Bjørkelangenhallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 29.02.2024 til sekretaer@nmkah.no Det er ønskelig at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside nmkah.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NMK Aurskog-Høland i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NMK Aurskog-Høland. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NMK Aurskog-Hølands lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Per Egil Moseby kontaktes på tlf 90600910 eller via mail: leder@nmkah.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret 

Forslag skjema Årsmøte 2024.pdf