Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Publisert av Stine Elisabeth Wangen den 21.02.23. Oppdatert 15.03.23.

 

15.03.2023 

 SAKSLISTE OG DOKUMENTER TIL ÅRSMØTE 2023 ER NÅ PUBLISERT.

Ligger som vedlegg under møteinnkallingen.

 

21.02.2023 Bjørkelangen

Innkalling til årsmøte i NMK Aurskog-Høland

Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Aurskog-Høland

Årsmøtet avholdes 22.03.2023 kl. 19:00 i BSF Klubbhus, Bjørkelangenhallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 8. mars til sekretaer@nmkah.no Det er ønskelig at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside nmkah.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NMK Aurskog-Høland i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NMK Aurskog-Høland. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NMK Aurskog-Hølands lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Per Egil Moseby kontaktes på tlf 90600910 eller via mail: leder@nmkah.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret 

 

Link til forslagsskjema finner du her (deaktivert da frist for innsending er ute)