Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

Publisert av Stine Elisabeth Wangen den 21.02.22. Oppdatert 28.04.22.

Til medlemmene i NMK Aurskog-Høland

Protokoll fra Årsmøtet ligger som vedlegg under innkallingen.

 

 SAKSLISTE OG DOKUMENTER TIL ÅRSMØTE 2022 ER NÅ PUBLISERT.

Ligger som vedlegg under møteinnkallingen.

 

 

21.02.2022 Bjørkelangen

Innkalling til årsmøte i NMK Aurskog-Høland

Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Aurskog-Høland

Årsmøtet avholdes 22.03.2022 kl. 19:00 i BSF Klubbhus, Bjørkelangenhallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 8. mars til sekretaer@nmkah.no Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside nmkah.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NMK Aurskog-Høland i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NMK Aurskog-Høland. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NMK Aurskog-Hølands lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Per Egil Moseby kontaktes på tlf 90600910 eller via mail: leder@nmkah.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret 

 

link til forslagsskjema finner du her (deaktivert da fristen for innsendelse av sak er utgått)

NMK A-H årsmøteprotokoll 2022.pdf
Saksdokumenter Årsmøte 2022.pdf