Årsmøte 2021 - Saksdokumenter

Årsmøte 2021 - Saksdokumenter

Publisert av Per Egil Moseby den 15.04.21. Oppdatert 09.06.21.

Til medlemmene i NMK Aurskog-Høland

27.04.2021

Innkalling til årsmøte i NMK Aurskog-Høland 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Aurskog-Høland.

Årsmøtet avholdes 27.05.2021 kl 19:00 i BSF klubbhus, Bjørkelangenhallen

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 13.05.2021 til sekretaer@nmkah.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbenshjemmeside og ved henvendelse til sekretaer@nmkah.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NMK Aurskog-Høland i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NMK Aurskog-Høland. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NMK Aurskog-Hølands lov, lik NIFs lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Per Egil Moseby eller sekretær Stine Wangen kontaktes kontaktes på hhv leder@nmkah.no eller sekretaer@nmkah.no.


Velkommen til årsmøte!

Om tiden tillater det vil det bli avholdt ett kort medlemsmøte etter årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Hovestyret

Saksdokumenter til Årsmøte 2021 til utsending.pdf