Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Publisert av Stine Elisabeth Wangen den 21.02.23. Oppdatert 20.06.23.

 

Årsmøteprokollen finner du nederst i denne artikkelen.

 

15.03.2023 

 SAKSLISTE OG DOKUMENTER TIL ÅRSMØTE 2023 ER NÅ PUBLISERT.

Ligger som vedlegg under møteinnkallingen.

 

21.02.2023 Bjørkelangen

Innkalling til årsmøte i NMK Aurskog-Høland

Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Aurskog-Høland

Årsmøtet avholdes 22.03.2023 kl. 19:00 i BSF Klubbhus, Bjørkelangenhallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 8. mars til sekretaer@nmkah.no Det er ønskelig at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside nmkah.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NMK Aurskog-Høland i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NMK Aurskog-Høland. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NMK Aurskog-Hølands lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Per Egil Moseby kontaktes på tlf 90600910 eller via mail: leder@nmkah.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret 

 

Link til forslagsskjema finner du her (deaktivert da frist for innsending er ute)